9 lutego 2015 admin

Myślimy ekologicznie, szkolimy energetycznie

MyslimyEKOlogicznieNasza firma w okresie 09.2014 – 02.2015 uczestniczyła w projekcie szkoleniowo-doradczym pt. Silna Marka – Zielona Marka. Warsztaty miały na celu pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu. Szkolenia uwzględniały ekologiczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstw. W ramach projektu na rzecz przedsiębiorstwa przeprowadzono także usługę doradczą, w wyniku którego opracowano indywidualny program wdrażania rozwiązań ekologicznych. Nasza firma otrzymała znak „MYŚLIMY EKOLOGICZNIE”, który jest potwierdzeniem, że staramy się w swojej działalności gospodarczej wdrażać rozwiązanie proekologiczne.